Huolehdi luottotiedoistasi!

Luottotieto on tieto, joka on rekisteröitynä luottotietorekisteriin. Tätä tietoa  käytetään henkilön taloudellisen aseman, sitoumusten hoitokyvyn ja luotettavuuden arvioimisessa.

Luottotietona voidaan pitää luotonantajan itsensä tiedon kohteesta (=rekisteröity) tekemää ja rekisteröimää tietoa.  Yleensä luottotieto mielletään kuitenkin kolmannen osapuolen eli luottotietoyhtiön rekisteröimäksi ja välittämäksi tiedoksi. Omiin luottotietoihin voi vaikuttaa vain omalla maksukäyttäytymisellään. Positiiviset maksusuoritukset eivät tallennu Suomessa luottotietoihin. Niissä näkyvät ainoastaan laiminlyönnit eli maksuhäiriöt, joita tulisi välttää. Lue loppuun