Yritys voi pienentää yritysluottoriskiään kolmella tavalla

Moni yritys tarvitsee toimiakseen yrityslainaa. Yritysluoton avulla yritys voi rahoittaa investoinnit sekä muut menot, joita yritystoiminnan pyörittäminen vaatii. Lainamarkkinat kuitenkin vaihtelevat vallitsevan taloustilanteen mukaan hyvinkin nopeasti ja yritys saattaa haluta varmistaa maksukykynsä esimerkiksi korkojen nousun varalta.

Korkokatollinen yritysluotto

Pankit myöntävät yrityksille korkokatollisia yritysluottoja. Nämä yritysluotot ovat nykyään yhä suositumpia, sillä kun yritys valitsee korkokattoisen yritysluoton, niin se varmistaa sen, että sen maksukyky säilyy myös korkojen noustessa. Korkokattoisen yritysluoton avulla yritys voi hallita korkoriskiä joustavasti. Samalla yritys voi hyötyä koron edullisuudesta.

Korkokaton voi liittää tavalliseen yritysluottoon, jossa normaalisti on vaihtuva viitekorko. Korkokaton avulla yritys saa varmuuden tulevaisuudesta ja siitä, että korkokulut eivät voi nousta tiettyä sovittua tasoa korkeammaksi. Mikäli korot ovat alempana, kun määritelty korkokatto on, niin tällöin yritys maksaa aivan normaalia vaihtelevaa alhaista korkoa.

Korkokattoinen yritysluotto yhdistää kiinteäkorkoisen ja vaihtuvakorkoisen yritysluoton hyvät puolet. Yritys hyötyy vaihtelevista alhaisista koroista, mutta samalla on suojassa korkotason nousulta. Lue loppuun