Yritys voi pienentää yritysluottoriskiään kolmella tavalla

Moni yritys tarvitsee toimiakseen yrityslainaa. Yritysluoton avulla yritys voi rahoittaa investoinnit sekä muut menot, joita yritystoiminnan pyörittäminen vaatii. Lainamarkkinat kuitenkin vaihtelevat vallitsevan taloustilanteen mukaan hyvinkin nopeasti ja yritys saattaa haluta varmistaa maksukykynsä esimerkiksi korkojen nousun varalta.

Korkokatollinen yritysluotto

Pankit myöntävät yrityksille korkokatollisia yritysluottoja. Nämä yritysluotot ovat nykyään yhä suositumpia, sillä kun yritys valitsee korkokattoisen yritysluoton, niin se varmistaa sen, että sen maksukyky säilyy myös korkojen noustessa. Korkokattoisen yritysluoton avulla yritys voi hallita korkoriskiä joustavasti. Samalla yritys voi hyötyä koron edullisuudesta.

Korkokaton voi liittää tavalliseen yritysluottoon, jossa normaalisti on vaihtuva viitekorko. Korkokaton avulla yritys saa varmuuden tulevaisuudesta ja siitä, että korkokulut eivät voi nousta tiettyä sovittua tasoa korkeammaksi. Mikäli korot ovat alempana, kun määritelty korkokatto on, niin tällöin yritys maksaa aivan normaalia vaihtelevaa alhaista korkoa.

Korkokattoinen yritysluotto yhdistää kiinteäkorkoisen ja vaihtuvakorkoisen yritysluoton hyvät puolet. Yritys hyötyy vaihtelevista alhaisista koroista, mutta samalla on suojassa korkotason nousulta. Lue loppuun

Factoring-rahoitus parantaa yritysten maksuvalmiutta

Factoring on laskusaatavien rahoitusta. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys panttaa myyntisaatavansa luottoa vastaan jollekin yhteistyöyritykselle. Factoring-rahoitus on suosittua siksi, että factoring parantaa yritysten maksuvalmiutta ja luottoriskien hallintaa. Myös myyntisaatavat vapautuvat heti yrityksen käyttöön ja ne toimivat rahoituksen vakuutena. Saatavat saa myös tarvittaessa muutettua nopeasti käteisiksi varoiksi. Yritys voi factoring-rahoituksen avulla käyttää myyntisaamisiin sidotun pääoman esimerkiksi myynnin tehostamiseen, tuotantoon tai kehitystyöhön. Hallinnolliset kulut myös pienenevät. Kun yritys käyttää factoring-rahoitusta, niin kassan sekä maksuvalmiuden suunnittelu helpottuvat huomattavasti ja rahankierto nopeutuu.

Rahoituksen kohteena ovat yrityksille osoitetut laskut ja luoton vakuutena toimivat factoringyritykselle siirretyt ja pantatut laskut. Factoring-rahoitus soveltuu sellaiselle yritykselle, joka myy palveluja tai tavaroita pääasiallisesti kotimaisille yrityksille ja joissa palvelut tai tavarat laskutetaan jälkikäteen. Erityisen hyvin factoring sopii kasvaville yrityksille sekä toimialoille jossa on pitkät maksuehdot. Myös yrityksen sesonkivaihteluiden rahoitustarpeet ovat hyvä syy käyttää factoring-rahoitusta. Factoring-rahoitus voidaan hinnoitella monella eri tavalla. Laskusaatavien rahoituksen kustannukset muodostuvat kuitenkin useimmiten korosta, palkkiosta per lasku sekä vuosittaisesta hoitopalkkiosta. Yleensä yritys saa noin 80 % laskun loppusummasta heti tililleen ja loput 20 % saa sen jälkeen kun laskutettava asiakas on maksanut laskunsa. Jotkut factoring-yritykset myöntävät heti 100 prosentin korvauksen. Lue loppuun