Onko miehen euro naisen 80 senttiä?

Suomea pidetään usein tasa-arvon mallimaana, mutta onko asia tosissaan näin? Naisethan nauttivat Suomessa niin korkeasta koulutuksesta kuin varmasta työllistymisestäkin. Tutkimukset ja näkemykset tasa-arvon toteutumisesta vaihtelevat nykyisin usein.

Suomessa naisten ansiot ovat keskimäärin 82 prosenttia miesten keskiansioista. Mistä erilaiset ansiot oikein sitten voisivat johtua? Syitä ja selityksiä on monia. Palkkaeroon vaikuttavat muun muassa naisten ja miesten toimiminen eri aloilla ja tehtävissä, kaavamaiset käsitykset sukupuolirooleista sekä miesten ja naisten osaamisen erilainen arvostus.

On tavallista, että naisvaltaisilla aloilla palkkataso on pienempi kuin joissakin miesten valtaamissa ammateissa. Toisaalta näin ei voida yleistää.

Vuonna 2006 hallitus ja työmarkkinajärjestöt sopivat yhteisestä kolmikantaisesta samapalkkaisuusohjelmasta, jolla pyritään kuromaan umpeen sukupuolten välistä palkkaeroa. Tavoitteena on kaventaa naisten ja miesten palkkaeroa 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää työmarkkinajärjestöiltä toimenpiteitä palkkauksen ja palkkausjärjestelmien suhteen, työelämän perinteisen työnjaon muuttamista ja työelämän kehittämistä. Keskeinen elementti työpaikan palkkatasa-arvon kannalta on toimiva tasa-arvosuunnitelma.

Onneksi suomalainen hoitojärjestelmä takaa lapselle päivähoitopaikan. Nykyisin ei ole epätavallista, että miehetkin jäävät hoitamaan kotiin lapsia. Kotitöiden tasapuolinen jakautuminen on kuitenkin jokaisen itse neuvoteltavissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *